افغان سمنت
English | Dari


با کاروفعالیت کمپنی افغان سمنت وافغان کول مقیم شهرپلخمری ولایت بغلان آشنا شوید

خدمت هموطنان عزیز ما باید عرض نمود که برمبناي پاليسي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي افغانستان فابريكات(1و2)سمنت غوري همراه با معادن چهارگانه ذغالسنگ با پيمودن پروسيجر قانوني مطابق قـــــــــــرارداد منعقده في مابين وزارت محترم معادن و كمپنــي (ای آی سی) كه درحال  Contact
سفارش قیمت
اسم:
ولایت خود را انتخاب کنید:
مقدار:
قیمت به تن یا خریطه
محل تحویل سمنت
واحد پول:
شماره تلفون
آدرس ایمل
پیام